Att sälja en fastighet är en viktig händelse. Ofta handlar det om att sälja sin bostad eller föräldrahemmet. Det är en stor affär, både ekonomiskt och känslomässigt. Vi jobbar för att du som säljare ska få bästa möjliga pris när du säljer. Vi gör allt vi kan för att båda parter, du och köparen, ska få korrekt information så att allt blir rätt och känns bra. Både på kort och lång sikt.
 
Många frågor kommer under resans gång. Jag förklarar gärna, dra dig aldrig för att ta kontakt och ta upp de frågor och funderingar du har.
 
Förbered dig lite genom att läsa vidare. Och genom att kontakta oss och boka en första träff.

Kostnadsfri värdering

Jag kommer och tittar på din fastighet eller bostadsrätt. Tillsammans går vi igenom byggnader och mark och de fakta som finns. Jag presenterar oss och våra tjänster och bedömer marknadsvärdet. Du får svar på dina frågor om hur en försäljning kan läggas upp, bedömning av skattekonsekvenser och annat av intresse. Ofta finns det speciella saker man tjänar på att reda ut i förväg. Varje försäljning är unik.

Försäljningsstart

Vill du sälja så startar vi med uppdragsavtal. Vi tar fram aktuell information som behövs: Fakta om fastigheten från Lantmäteriet och andra myndigheter, kartor och taxeringsuppgifter. Vi kollar pantbrev och belåning, servitut och ägarförhållanden. Utifrån dina önskemål beslutar vi tillsammans hur försäljningen ska läggas upp.

Marknadsföring

En bra objektpresentation, med fina foton och informativ text är vi noga med. Fotograferingen ska göras med rätta känslan och ofta tar vi flygbilder. Beskrivningen ska innehålla många viktiga uppgifter en blivande köpare behöver. Både för att väcka köpintresse men också för att ge faktaunderlag inför budgivning och belåning. 

Vi anpassar oss till dina önskemål om annonsering. Vi exponerar  fastigheten på internet där www.hemnet.se är det största svenska säljkanalen. Likaså använder vi  tidningsannonsering, lokalt och ibland i rikstäckande media. Vi kontaktar tidigare anmälda intressenter som finns i vårt register. Vill du ha Till salu-skylt fixar vi det.

Visning

Vi sköter alla visningar. Hos oss jobbar vi med föranmälda kunder (inte öppna visningar). Det brukar kännas tryggast för säljaren att få veta vilka som visar intresse och kommer till visningen. För intressenterna är det dessutom skönt att inte alla kommer samtidigt. Ofta har de särskilda frågor att diskutera och behöver lite egen tid.

Efter visningarna blir det många kontakter med dem som har intresse. Vi står till tjänst om de behöver råd och hjälp för att ta beslut. En spekulant kan behöva t ex boendekostnadskalkyler och tips på finansiering. Ibland önskar de en värdering av den bostad de redan har.

Budgivning

Om det finns flera spekulanter som vill köpa kan det bli budgivning. Formen för budgivning kan variera och du som säljare avgör hur den ska läggas upp.
 
Det kan vara sluten budgivning med skriftliga anbud som vi bara redovisar till dig som säljare. Detta är vanligast när det gäller jord- och skogsfastigheter.  Är det en villa eller bostadsrätt är det vanligast med öppen budgivning där jag fortlöpande redovisar buden för dig och för dem som deltar. Budgivningen kan ske som sms-budgivning för snabb information eller genom personlig kontakt med varje budgivare som deltar.  

Det finns inga lagstadgade regler för hur budgivning ska gå till. Det är alltid säljaren som bestämmer och slutligen avgör vem som blir köpare. Högsta budet behöver inte leda till affär, även om det ofta blir så. Som mäklare följer jag de direktiv som finns, d v s dokumenterar alla budgivare och bud som kommer. Budlistan överlämnas till säljare och köpare när köpet är klart.

Besiktning

Vi rekommenderar en tilltänkt köpare att besiktiga fastigheten eller lägenheten innan köpet är klart. Köparen är skyldig att upptäcka de fel som går att upptäcka och det står köparen fritt att välja hur. Jag råder till att anlita en professionell besiktningsman som gör en sakkunnig bedömning av byggnadernas skick. Köparen kan välja att besiktiga innan köpekontraktet underskrivs eller att köpet skrivs och blir bindande först sedan besiktningen är gjord.

Köpekontrakt

När båda parter är överens sammanställer jag köpekontraktet. Där står allt väsentligt som reglerar köpet. Vi träffas och går igenom innehållet och tar upp de frågor parterna kan ha. När kontraktet är undertecknat, då är fastigheten såld. Jag tar hand om efterföljande bankkontakter för båda parter och ser till så att handpenningen, i regel 10% av köpesumman, blir betald.

Köparen tillträder

Mellan kontrakt och tillträdesdag är det ofta aktuellt för dig som säljare att flytta ut och städa. Försäkringar ska flyttas, abonnemang ska ändras. Det brukar vara mycket att tänka på. Vill du ha hjälp finns flytt- och städfirmor. Vi skickar kallelse och kom-ihåg inför tillträdet.
På tillträdesdagen betalar köparen slutsumman och affären avslutas. Jag upprättar dokumenten, t ex köpebrev, likvidavräkning och andra handlingar som behövs. Ofta går vi till köparens  bank på tillträdesdagen, där lån och annat är förberett. Tillträdet kan också genomföras på vårt kontor, i samarbete med parternas banker på distans. Vid tillträdet löses säljarens lån och resterande del av köpesumman överförs till säljarens konto.

Deklaration

En fastighetsförsäljning måste redovisas i din deklaration. Om det gäller en privatbostad (villa, bostadsrätt, fritidshus etc.) hjälper vi dig kostnadsfritt med de bilagor som behövs.